top of page

Katı-Sıvı Ayırımı

1) İtici Tip Santrifüj

İtici tip santrifüjler çözelti içerisinde askıda kalmış kristal, granüler ya da lif formundaki katıların sıvı fazdan sürekli ayrımını sağlarlar. Santrifüj içerisindeki yıkama nozulları ile de ayrılan kristaller daha temiz ve saf hale getirilebilir. Sıvıdan ayrılacak partikül boyutu en az 0.1 mm. 

Pusher santrifüj

 Şek.1. İtici Tip Santrifüj (Rotofilt Marka)

3) Sıyırıcı Tip Santrifüj

Sıyırıcı tip santrifüj katı partikülleri sıvıdan yoğunluk farkına göre ayırmak için merkezkaç kuvveti prensibini kullanarak çalışmaktadır. Yatay sıyırıcı tip santrifüjler gıda ürünleri, ilaç, plastik, organik & inorganik kimyasal sektöründe katı maddelerin sıvıdan ayrılmasında

( % 5-50 katı içeriğine ve 2 mikron – 10 mm partikül boyutuna sahip partiküller) etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Filtre edilmesi zor olan ürünler sıyırıcı tip santrifüjle kolaylıkla ayrılabilir. 

Peeler.jpg

Şek. 3. Sıyırıcı Tip Santrifüj (Rotofilt Marka)

4) Dikey Basket Santrifüj

Dikey sepet filtre sürekli olmayan filtrasyon proseslerinde kullanılır ve farmasötik ürünlerin ve ince ve dökme kimyasalların verimli şekilde ayrılması için çok uygundur. Bu tip santrifüjler küçük kesikli sistemlerde ve ürünlerin düşük üretim maliyetleriyle sürekli değiştirildiği sistemlerde (Bu sayede bir santrifüj ile çok sayıda ürünün işlenmesi için çok yönlü kullanım sağlanır) kullanılır. Kristalerin ayrılması düşük hızda gerçekleştiği için kristallerin kırılması gibi bir durum meydana gelmez. 

Vertical Basket.jpg

Şek. 4. Dikey Basket Santrifüj (Rotofilt Marka)

5) Dekanter Santrifüj

Sıvısından ayrılmak istenen çoğu katı santrifüj kullanılarak ayrılabilmesi için çok ince kalmaktadır. Bu tip katılar ana sıvılarındaki sedimentasyon hızlarının yeterli olması şartıyla dekanter santrifüj kullanılarak ayrılabilirler. Katı partiküllerin çökme hızı partikül boyutuna, partikül şekline ve katı-sıvı arasındaki yoğunluk ve viskozite farkına bağlı olarak belirlenir. Sistem çok yönlülük, yüksek performans ve düşük bakım maliyeti sunarken, sürekli, kompakt ve kapalıdır.

decanter centrifuge dekanter

Şek. 5. Dekanter Santrifüj (Rotofilt Marka)

2) Basınçlı Filtre

 

Dikey basınçlı filtre enerji tüketimindeki belirgin düşüşle ve yüksek verimle sıvı içerisindeki katının en kuru kek elde edilecek şekilde ayrımını sağlar. Otomatik dikey basınçlı filtre yanıcı, toksik, aşındırıcı malzemelerde kullanılabilir bir şekilde tasarlanmış son teknoloji bir üründür. Yüksek basınç ve güvenli ortam gerektiren tehlikeli ortamlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda sıcaklığın korunmasının gerektiği durumlarda ısı transferini engellemek amacıyla kaplanabilirler.

Pressure Filter Basınçlı Filtre

Şek. 2. Basınçlı Filtre (Rotofilt Marka)

bottom of page