top of page

Salamura Arıtma ve Saflaştırma

Tuzlu suyun arıtılması yüksek saflıkta tuz elde edebilmek için en önemli adımdır. Tuzlu su arıtım prosesinin uygulanmasının temel amaçları;

- Ürün saflığının arttırılması

- Sistemin temizlenmesi için ayrılan duruş süresinin düşürülmesi

- Enerji tüketiminin düşürülmesi

Tuzlu suyun saflaştırılması için kimyasal arıtım (soda-kireç yöntemi gibi),

iyon değişim teknolojisi ya da membran teknolojileri uygulanabilir.

Tuzlu suyun evoporasyon/kristalizasyon sistemine girmeden önce

kirliliklerden arındırılmış olması gerekmektedir. Bu sistemlerde kullanılmak üzere özel tasarım çöktürme tank tasarımımız mevcuttur. 

Clarifier

Şek. 1. Durultucu. 

(Kaya tuzu rafinasyon

prosesi)

clarifer input

Şek. 2. Durultucu besleme çözeltisi.

(Kaya Tuzu Rafinasyon Prosesi)

clarifier outlet

Şek. 3. Durultucu çıkış çözeltisi.

(Kaya tuzu rafinasyon prosesi)

bottom of page