top of page

Kurutma

1) Akışkan Yataklı Kurutucu

Akışkan yataklı kurutucular genellikle akışkanlaşabilen ıslak partiküler ve granüler malzemelerin kurutulmasında kullanılmaktadır. İnorganik kimyasallar, gıda ürünleri, ilaçlar, pigmentler, gübreler, deterjanlar, vb. maddeler genellikle akışkan yataklı kurutucu kullanılarak kurutulurlar. Akışkan yataklı kurutucuların avantajları;

 

- Isı ve kütle transferin hızlarının yüksek olması

- Katı partiküllerin iyi bir şekilde karıştırılmasıyla homojen madde elde edilmesi

- Malzemenin kolay taşınabilmesi

- Yüksek kalış süresi

Akışkan yataklı kurutucu sisteminde sıcak/soğuk proses havası delikli bir dağıtıcı plaka vasıtasıyla yatağa verilir ve içerisinde katı partiküllerin bulunduğu yatak boyunca hava akışı sağlanır. Belirli bir gaz hızında yatak akışkanlaşmaya başlar. Buna minimum akışkanlaştırma ve bu akışkanlaştırma işlemi için gerekli gazın hızına da minimum akışkanlaştırma hızı denir. Minimum akışkanlaştırma hızı toz toplama sistemine sadece çok ince parçacıkları taşıyacak seviyededir. 

akışkan yataklı tuz kurutucu

Şek. 1. Akışkan Yataklı Kurutucu

2) Sprey Kurutucu

Sprey kurutma teknolojisi çözeltilerin ya da serbest akışlı çamurların toz partikül formuna dönüştürülmesi amacıyla kullanılmaktadır. İnorganik kimyasallar, gıda ürünleri, ilaçlar, pigmentler, gübreler, deterjanlar, vb. maddeler genellikle akışkan yataklı kurutucu kullanılarak kurutulurlar. Proses akışkanı atomizer yardımıyla çok küçük damlacıklar haline getirilerek sıcak hava akımının içerisine gönderilir ve çözelti içerisindeki sıvı buharlaştırılarak kuru partiküller elde edilir. Atomizasyon işleminde temelde iki teknik kullanılır. Bunlar santrifüj atomizasyon ve basınçlı atomizasyon’dur. İki teknik de bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Basınçlı atomizer ile proses sıvısını kurutucuya beslerken yüksek basınçlı pompa kullanılır. Basınç enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülür. Basınçlı atomizer ile yüksek dökme yoğunluğuna ve dar parçacık boyut dağılımına sahip partiküller elde edilir. Santrifüj atomizerde ise proses sıvısı döner bir diskten geçerek sıcak havanın içerisine püskürtülür.

 

Sprey kurutucunun başlıca avantajları;

- Ürün özelliklerinin kolay bir şekilde kontrol edilebilir olması

- Homojen, küresel partiküllerin üretilebilmesi

- Korozyon problemlerinin minimuma indirilmesi

- Prosesin basit ve sürekli olması

- Isıya karşı hassas ürünlerde uygulanabilir olmasıdır

Sprey kurutucunun başlıca dezavantajları ise;

- Sistemden çıkan hava ile ısı kaybedilmesi sebebiyle ısıl verimliliğin düşük olması

- Yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır

Spray dryer.jpg

Şek. 2. Sprey Kurutucu

Atomizer.jpg

Şek. 3. Atomizer

bottom of page