top of page

Fizibilite Çalışmaları

Fizibilite kapsamında yaptığımız çalışmalar;​

  • Proses kavramlarının geliştirilmesi

  • Proses optimizasyonu

  • Enerji verimliliğinin artırılması

  • Yatırım ve üretim maliyetlerinin belirlenmesi

  • Geri dönüş süresinin belirlenmesi

  • Atık minimizasyonu

  • Çevreye duyarlı proseslerin geliştirilmesi

Analysing the Numbers
Analyzing the data
Blueprint Design
bottom of page