top of page

Sıfır Sıvı Atık (ZLD)

Sıfır sıvı atık sistemi (ZLD) endüstride atık sıvıyı sistemden atmak yerine geri kazanmaya yönelik bir teknolojidir. Bu proses ile atık sıvıdan temiz sıvı ve katı atık elde edilmektedir. Böylece atık sıvı yerine yeni sıvı konulması ve atık sıvının bertarafı sebebiyle meydana gelen ekstra maliyetlerden kaçınılmış olacaktır. Ayrıca sistemde atık olmayacağı için çevresel açıdan da önemi çok büyüktür.

Sıfır sıvı atık sistemlerinde uygulanan temel prosesler evaporasyon ve kristalizasyondur. Sistemden elde edilen buhar yoğuşturulup sistemde kullanılmak üzere prosese geri beslenir. Bazı sistemlerde elde edilen katı ürünün endüstriyel açıdan değeri olduğundan dolayı elde edilen yan ürün satılabilir. Böylece sistem sıfır atık olacak şekilde çalışmaktadır. ZLD sistemlerinin tasarımında enerji minimizasyonu ve kimyasal tüketim miktarları en önemli parametrelerdir

ZLD teknolojisinin kullanıldığı başlıca prosesler şu şekildedir:

  • Asit geri kazanımı (Hidroklorik asit, sülfürik asit, vb.)

  • Durulama suyu geri kazanımı

  • Atık su geri kazanımı

  • Solvent geri kazanımı

Diler Holding Sülfürik Asit Geri Kazanım Sistemi

Sülfürik asit geri kazanım

sisteminden yan ürün olarak

elde edilen "Demir Sülfat

Heptahidrat" kristalleri

WhatsApp Image 2017-11-13 at 20.32.43.jp
IMG_0346.JPG
bottom of page